Top smeštaj
Vila Jelena
Beograd
Apartman Nensy
Novi Beograd
Apartman Vladar
Beograd

Arheološko nalazište Vinča

U bogatom kulturnom nasleđu Srbije Vinča se izdvaja kao jedno od najznačajnih arheoločkih nalazišta na Balkanu, od neprocenjivog, svetskog i nacionalnog značaja.
To je najveće i najtemeljnije istraženo neolitsko područje u Evropi.

Arheološko nalazište (površine oko deset hektara) s desne obale Dunava, kod sela Vinča, s pravom mnogi nazivaju "prva Evropa", imajući u vidu uticaj vinčanske kulture i civilizacije na razvoj i kulturni napredak regiona.

Kulturni sloj debeo 10,5 m pokazatelj je svih faza u razvoju Vinče. Tu su nađeni ostaci grobova, koliba, oruđa, nakita i zoomorfne i antropomorfne figurine (naročito su poznate figurine dama).

Svi ti slojevi naležu jedan na drugi ostavljajući živopisan utisak, smenjuju se crveni, žuti, mrki i crni pojasevi a nalazište je smešteno na lesnoj terasi, koja je svetle, gotovo bele boje. Tako se ovaj lokalitet zove još i Belo brdo.
Iskopavanja su vršena u tri navrata i prekidana su više puta usled nedovoljno materijalne podrške, a istraživanja, obrada dobijenih podataka i uređivanje dokumentacije traju i danas.

Vinča je blizu Beograda (14 km udaljenosti) i trebalo bi da predstavlja redovnu destinaciju za turiste koji obilaze znamenitosti Srbije.
Na raspolaganju je veliki izbor smeštaja, kako privatnog, tako i hotelskog, kao i organizovane ture za obilazak i prevoz do lokaliteta.