Top smeštaj
Vila Marić
Zlatibor

Pribojska banja

Pribojska banja je udaljena 5 km od Priboja. Zauzima položaj desne obale Lima, na jugozapadu Srbije. Okružena je planinama Starovlaške visije, pa ujedno nosi epitet vazdušne banje na nadmorskoj visini od 530 metara. Njena voda se koristi za kupanje i piće kao pomoćno terapeutsko sredstvo. Centar banje ima više termomineralnih izvora sa vodom temperature 37 °C, od kojih najjači daje 70 sekundnih litara. Ubraja se u vrhunske svetske izvore terminalne vode. Pomaže kod svih oblika hroničnog, zglobnog i vanzglobnog reumatizma, kod oboljenja perifernih nerava, kod posttraumatskih tretmana, oboljenja kičme, poremećaja cirkulacije, te kožnih, ginekoloških i bolesti organa za varenje. Stacionar Centra za rehabilitaciju, obavlja lečenje primenom savremenih metoda. Karakterišući je termomineralnom banjom, Pribojska banja je jedno od najznačajnijih lečilišta Srbije.

Smeštaj se, pored stacionara centra za rehabilitaciju može pronaći u obližnjim kućama sa sobama i privatnim apartmanima. Blizina Priboja takođe omogućava smeštaj u hotelu "Lim" i par motela.

Nadomak banje su planina Zlatar, Zlatibor i Jabuka, kao i manastir Mileševa pa se organizuju izleti i obilasci.
Do Pribojske Banje se stiže prugom Beograd - Bar, i magistralnim putem Bar - Beograd sa skretanjem na raskrsnici Bistrica, udaljenoj 23 km od Banje.