Pećka patrijaršija

Manastir Pećka patrijaršija nalazi se na periferiji grada Peć na svega pola kilometra od centra grada.
Pećka patrijaršija je skup više crkava koji je građen više od stotinu godina, između XIII i XIV veka. Jedan je od najbitnijih spomenika srpstva i srpskog naroda, a njegova značajnost je 2006. godine potvrdio i UNESCO postavljajući ovaj manastir na listu Svetske kulturne baštine.

Najstariju crkvu, crkvu Svetih Apostola, počeo je graditi Sveti Sava što dokazuje jedna od freski ktitora crkve. Živopisana je 1250. godine te su najstarije freske iz tog perioda.
Crkva Svetog Dimitrija podignuta je između 1320-1324. godine pod pomoći arhiepiskopa Nikodima. Živopisana je 1340. godine ali su freske iz tog perioda uništene te je živopis obnavljan u XVII veku.
Crkva Presvete Bogorodice Odigitrije sagrađena je 1330. godine pod ktitorstvom književnika Danila II. Sedam godina nakon izgradnje crkva je živopisana i na živopisu se ističe kompozicija ktitora. Rađena je u ružičastom mermeru.
Crkva Svetog Nikole je najmanja crkva manastirskog kompleksa i rađena je 1330-1337. godine pod ktitorstvom Danila II. Sagrađena je u opeci i kamenu. Živopis je izrađen 1677. godine.

Od neprocenjivog je značaja ne samo za duhovni svet Srbije već i za njenu kulturu uopšte. Jedan je od manastira simbola srpskog življa.