Top smeštaj

Sinagoga, Subotica

Subotička sinagoga se nalazi u strogom centru grada i na listi je svetske graditeljske baštine UNESCO-a.

Izgradili su je budimpeštanske arhitekte Marce, Komor i Jakab Dežen 1902. godine. Subotička sinagoga je rađena u stilu secesije. Eksterijer je odrađen sa kitnjastim ukrasima i mađarskim narodnim motivima. Sinagoga ima 4 manje kupole koje simbolišu četiri strane sveta i centralnu kupolu koja simbolizuje univerzum.

1974. godine je proglašena za spomenik kuture, a 1990. godine za spomenik kulture od velike važnosti.

U poslednjih nekoliko decenija sinagoga je pretrpjela velika oštećenja, pa se od 1996. godine našla na listi 100 najugroženijih spomenika kulture svetskog spomeničkog fonda.