Altun-alem džamija, Novi Pazar

Altun Alem džamija se nalazi u prvomajskoj ulici u Novom Pazaru.
Altun Alem znači “sa zlatnim kamenom”. Jedna od najlepših građevina te vrste u Srbiji, a izgradio je u prvoj polovini 16. veka graditelj Abdul Ganti.

U ograđenom kompleksu u kojem se nalazi postoji škola (makbet) i nišani sa isklesanim natpisima. Džamija je jednoprostorna građevina sa kupolom i natkrivenim tremom.
Glavni delovi džamije su naizmenično zidani lomljenim kamenom sa redovima opeke, dok su lukovi i kupole od tanke opeke.
Unutrašnjost džamije je ukrašena sa lepo obrađenim mihrabom ( centralna niša) i drveni mahvil (galerija), postavljeni celom dužinom severozapadnog zida.

Za Altun Alem džamiju postoji legenda koja govori o tri pašine kćeri koje su bile jako bogate i lepe. Altuna, Hadžira i Halima. Zbog njihove lepote, ugleda i bogatstva niko se nije usuđivao zaprositi ih. Jer one su bile, kako su ljudi govorili, rođene za Stambol. Tako je vreme prolazilo, a one su ostale same. Pred smrt su se dogovorile da svoje bogatstvo daju u dobrotvorne svrhe, Altuna je svoj deo dala da se izgradi džamija pa otud Altun Alem džamija. Hadžira je dala zemlju za gradsko groblje pa se taj deo sada zove Hadžet. Najmlađa sestra Halima je pomogla izgradnju gradske česme, tako da se česma i danas zove Halimača.