Top smeštaj
Hostel CENTAR NS
Novi Sad
Hostel Rookies
Novi Sad

Nacionalni park Fruška Gora

Nacionalni park Fruška Gora je dominantno uzvišenje u Vojvodini. Prema jugu i severu razuđena je planinskim i rečnim tokovima, a od glavnog, užeg grebena pružaju se pojedinačni, bočni grebeni, često sa strmim i nepristupačnim predelima.

Status nacionalnog parka Fruška Gora je dobila 1960. godine na 25.525 kvadratnih kilometara. Karakteriše ga specifična geološka istorija i različiti mikro-klimatskim uslovi,što planinu čini veoma interesantnom i važnom za razne naučne oblasti.Fruška gora se smatra i "ogledalom geološke prošlosti" zahvaljujući mnogobrojnim fosilnim ostacima flore i faune.

Frušku Goru karakteriše raznolikost postojanja velikog broja biljnih i životinjskih vrsta za koje se smatra da su retke i ugrozene. Predeo obiluje plodnim zemljištem, voćnjacima, livadama i pačnjacima. Neka od poznatih srpskih vinogorja su baš sa područja Fručke Gore. Deo parka sa većom nadmorskom visinom od 300 m prekriven je izuzetno gustom listopadnom šumom. Nacionalni park takođe privlači pažnju arheologa zbog svojih arheoloških lokaliteta iz istoriskog i praistoriskog perioda. Veliki broj manastira autentične arhitekture, sa bibliotekama i freskama, bogatim riznicama krasi ovaj eo Srbije.

Fručka Gora nudi svojim posetiocima kvalitetan privatan smeštaj u obliku apartmana i soba. Takodje postoji par hotela i motela koji nude prenoćište i smeštaj svih standarda.
Nacionalni park Fruška gora vrlo je pristupačan drumskim putem. Nalazi se na pravcu Novi Sad-Ruma, Novi Sad-Beograd sa odvajanjem prema Sremskim Karlovcima i put preko Sremske Kamenice.